Våra tjänster

Malmatransport Entreprenad AB utför Transporttjänster och Markarbeten till Företag och privatpersoner i Mälardalen.
Till privatpersoner uför vi t.ex husdränering, dränering, tomtplanering, anläggning av gräsmatta, stödmurar & läggning av marksten.

Transporttjänster utför vi till:
Foria
Maskinringen
Rindi Energi AB
Skagerströms Trävaru AB