Husdränering

Har du problem med fukt i källaren?

Fuktproblem syns inte alltid, och kan därför vara svåra att upptäcka.

Det kan vara allt från "källarlukt" till tvätt som inte torkar, färg som flagnar på väggen mm.
Vi på Malma Transport & Entreprenad AB har valt att i första hand arbeta med Isodrän-systemet.

 

Dränering av hus

När du har godkänt offerten så är det dags att börja planera. Som husägare kan du t.ex börja med att städa runt huset på lösa föremål samt ta bort grindar/staket från t.ex en carport. Som husägare är du ansvarig att el/teleledningar samt vatten/avloppsrör är markerat och anmält. En bra tjänst att använda är t.ex ledningskollen.se

Arbete

Vi gräver ett dike som blir ca 1.5m brett, djupet är beroende på hustypen
All lös jord/sand borstas bort från husväggen och ny dräneringsslang läggs.
Isodrän monteras på husväggen tillsammans med filterduk samt en täcklist högst upp.
Återfyllnad sker med materialet som grävdes bort.

ROT-avdrag

Skattereduktion ges bara på arbetskostnaden och reduktionen är 30%. Det högsta avdraget är 50 000:- / år och person. Du måste vara ägare av huset. Skattereduktion för ROT-arbeten ges inte under första fem åren efter att ett småhus uppförts. 

 

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

Läs mer om ROT-Avdrag på Skatteverkets hemsida